EN ISO 3834-2:2021
EN 1090-1:2009+A1:2011
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
Moduł A2 – Rurociągi technologiczne stalowe gazu ziemnego, rurociągi technologiczne pary gorącej
Wytwarzanie elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
 Wytwarzanie zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów zapalnych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych
Modernizacja zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, kotłów z organicznymi nośnikami ciepła, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączącej kocioł z turbogeneratorem, zbiorników stałych ciśnieniowych
Naprawa zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, kotłów z organicznymi nośnikami ciepła, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączącej kocioł z turbogeneratorem, zbiorników stałych ciśnieniowych