Zbiorniki ciśnieniowe

 • wykonawstwo stałych zbiorników ciśnieniowych;
 • wykonawstwo kadzi i mieszalników;
 • wykonawstwo cyklonów, odpylaczy itp.;
 • chemoodporne zabezpieczanie zbiorników;
 • wykonawstwo zbiorników w całości lub w elementach.

Wymienniki ciepła

 • wykonawstwo wymienników ciepła, filtrów;
 • wykonawstwo chłodnic międzystopniowych, chłodnic olejowych;
 • wykonawstwo chłodnic silnika sprężarki.
 • gięcie U-rurek.

Rurociągi przemysłowe

 • wykonawstwo trójników spawanych, materiały: P265 GH/TC, P285 GH/TC, 13CrMo4-5, 14MoV63, 10CrMo910, 1.4541, 1.4571;
 • wykonawstwo podparć, zawieszeń i zamocowań wg KER;
 • wykonawstwo kanałów spalin, kanałów powietrza i kompensatorów;
 • wykonawstwo kołnierzy ciśnieniowych z materiałów kutych swobodnie i matrycowo, PN 1,6 – 40 MPa, stale zwykłe i stopowe;
 • badanie elementów rurociągów: rtg , ultradźwięk, defektoskopia barwna i magnetyczna, próby ciśnieniowe do 60 Mpa;
 • montaż rurociągów w obiektach przemysłowych;

Konstrukcje i detale wg przesłanej dokumentacji

 • konstrukcje stalowe (podparcia, belki, konstrukcje hal o rozpiętości do 18 mb i wysokości 5 mb);
 • osprzęt do aparatury w/w (podłączenia, kształtki, kołnierze, śruby i nakrętki specjalne);
 • uszczelnienia specjalne;
 • zawory tzw. oddechowe (łączące zbiorniki z atmosferą);
 • filtry osuszająco-odwadniające sprężonego powietrza (głównie dla uzdatniania powietrza dla urządzeń pomiarowych);
 • wykonywanie napraw i remontów w/w urządzeń;
 • gumowanie zbiorników i ich elementów, naprawa powłok gumowych;
 • podajniki ślimakowe, przenośniki.

Remonty i przeglądy urządzeń ciśnieniowych i energetycznych

 • Zawory bezpieczeństwa – wykonanie przeglądów i weryfikacja części; badanie korpusów na okoliczność mikropęknięć i nieciągłości; wykonanie nowych siedlisk, tulei, trzpieni; wymiana O-ringów w zaworach bezpieczeństwa; możliwość nastawy i regulacji zaworów bezpieczeństwa na obiekcie.
 • Armatura – zawory, klapy zwrotne, armatura zaporowa, regulacyjna; wykonanie nowych siedlisk, trzpieni; wymiana uszczelnień i dławnic.
 • Wykonawstwo nowych elementów typu: zwężki, trójniki, kolana i zamocowania wg KER
  i indywidualnych projektów.

Naprawy awaryjne

 • Oferujemy naprawy i usługi awaryjne.