Realizacje

Image 3 of 12

Modernizacja i wymiana rurociągów wody ruchowej wraz z pompą  oraz dostawą i montażem 6 wymienników ciepła na bloku nr 2 Elektrownia Kozienice
Demontaż kotła-modernizacja kotła CFB-670 na bloku nr 1-3 w PGE GiEK SA O/Elektrownia Turów
Montaż rurociągów sprężonego powietrza na bloku nr 7 w obrębie odsiarczania w El. Turów
Modernizacja kotła CFB-670 na bloku nr 1-3 w PGE GiEK SA O/Elektrownia Turów
Remont mieszadła i przekładni na zbiorniku
Dostawa i montaż konstrukcji stalowych budynków węzłów drogowych
Dostawa i montaż konstrukcji stalowych przy budowie muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku
Dostawa i montaż rurociągów – kotłowni rozruchowej QHA powietrza sterującego QFB i powietrza remontowe QEB wraz z podporami w EC Żerań
Konstrukcje stalowe dla bloku C w El. Ostrołęka
Serwis Turbin Remont układu zrzutu pary do kondensatora
Wykonanie rurociągu DN800 wody ST1 do DEMI
Demontaż instalacji odpopielania w ramach zadania modernizacja dla Klienta – PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, układu spalin kotła blokowego nr 11 (K11) w EC Siekierki polegająca na wymianie istniejącego elektrofiltru na filtr workowy wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi na ww. układzie spalin.
Prefabrykacja rurociągów trans. Odpopielania
Montaż kompl. Instalacji wody pitnej” modernizacja ukł. Spalin kotła blokowego nr 11(K11) w EC SIEKIERKI polegająca na wymianie istniejącego elektrofiltru na filtr workowy wraz z urzadz. I instal. Towarzyszącymi w układzie spalin”
Modernizacja rurociągów instalacji do produkcji węgla drzewnego SAR1